Home/ Cước hàng cồng kềnh và hàng nhẹ

Cước hàng cồng kềnh và hàng nhẹ

Hàng cồng kềnh: Là hàng gửi có kích thước vượt quá quy định, thu cước bằng 1,5 lần mức cước tương ứng quy định tại Mục I của Bảng cước này.
Hàng nhẹ: Là hàng gửi có khối lượng dưới 330 kg/m3 (tương đương với trên 3000cm3/kg), không phân biệt phương tiện vận chuyển, khối lượng tính cước không căn cứ vào khối lượng thực mà căn cứ vào khối lượng quy đổi từ thể tích kiện hàng theo công thức sau:
* Chiều dài x chiều rộng x chiều cao / 3000 = KG ( áp dụng với cước đường bộ ) 
* Chiều dài x chiều rộng x chiều cao / 5000 = KG ( áp dụng với cước hàng không )

Chat
Chat