Home/ Chuyển phát nhanh 12- 24h.

Chuyển phát nhanh 12- 24h.

 

Dịch vụ chuyển phát nhanh 12h- 24h là dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức nhận tận nơi – giao tận nơi, chúng tôi mang hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm của Quý khách hàng đến bất kỳ địa điểm nào trên khắp lãnh thổ Việt Nam với thời gian đã thỏa thuận của tín thành và Quý khách hàng.

Dịch vụ chuyển phát nhanh 12- 24h của tín thành cam kết giao hàng hóa tận nơi không quá 24h với các tuyển tỉnh chính và 36h đối với cách vùng (trừ những tuyến huyện xã).

Dịch vụ chuyển phát nhanh 12h- 24h được áp dụng cho tất cả các khách hàng trong phạm vi thu phát của tín thành

  • Giao nhận hàng hóa trong vòng 12h- 24h đối với các thành phố trong nước 

      (Lưu ý: trừ những tuyến huyện xã)

  • Thích hợp cho tất cả các loại bưu phẩm, bưu kiện
  • Áp dụng cho tất cả khách hàng trong phạm vi thu phát của tín thành
 

Dịch vụ chuyển phát nhanh 12h- 24h là dịch vụ chuyển phát nhanh theo hình thức nhận tận nơi – giao tận nơi, chúng tôi mang hàng hóa, bưu kiện, bưu phẩm của Quý khách hàng đến bất kỳ địa điểm nào trên khắp lãnh thổ Việt Nam với thời gian đã thỏa thuận của tín thành và Quý khách hàng.

Dịch vụ chuyển phát nhanh 12- 24h của tín thành cam kết giao hàng hóa tận nơi không quá 24h với các tuyển tỉnh chính và 36h đối với cách vùng (trừ những tuyến huyện xã).

Dịch vụ chuyển phát nhanh 12h- 24h được áp dụng cho tất cả các khách hàng trong phạm vi thu phát của tín thành

Chat
Chat