Home/ Dịch vụ phát tận tay giá rẻ

Dịch vụ phát tận tay giá rẻ

Dịch vụ Phát tận tay

   Là dịch vụ mà người gửi yêu cầu phát đến tận tay cho người nhận có họ tên địa chỉ ghi trên bưu gửi. Không chấp nhận sử dụng dịch vụ phát tận tay trong các trường hợp người nhận là các đồng chí Lãnh đạo cao cấp của Đảng, chính quyền đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp, các địa chỉ là trường học .

Chat
Chat